S–a înfiinţat Federaţia Naţională a Producătorilor de Produse Tradiţionale

 

de I. BÂRSAN
22 martie 2013
Ziarul Tribuna

S–a înfiinţat Federaţia Naţională a Producătorilor de Produse Tradiţionale
Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la sediul Asociaţiei de Prietenie - Ille et Vilaine Sibiu - ing. Gheorghe Budrală, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice "Mărginimea Sibiului" a anunţat că joi, 21 martie, la Alba Iulia a avut loc Adunarea Generală de constituire a Federaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale din România. Asociaţia din Sibiu se numără printre cei 9 membri fondatori ai Federaţiei (Satu Mare, Baia Mare, Arad, Iaşi, Suceava, Harghita, Vâlcea, Sibiu şi Alba), iar preşedintele Gheorghe Budrală a fost ales vicepreşedinte al Federaţiei. Ca preşedinte al Federaţiei Naţionale a Producătorilor de Produse Tradiţionale din România a fost ales Călin Matieş, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale, Ecologice şi de Casă din judeţul Alba.
Printre obiectivele asumate de conducerea FNPPTR în 2013, se află protejarea produselor tradiţionale şi a producătorilor tradiţionali, promovarea acestora pe piaţa comunitară, autorizarea şi înregistrarea lor la nivel european, cât şi organizarea la nivel naţional a unor pieţe şi târguri specifice, cu schimburi tradiţionale culinare.
În context, s-a tras un semnal de alarmă asupra "exploziei" de produse tradiţionale (amintim aici produsul tradiţional "parastas" - cruci, prescuri, colaci, înregistrat în judeţul Sibiu). În prezent, sunt înregistrate 4.700 de produse tradiţionale atestate. Numai în judeţul Sibiu sunt atestaţi 57 de producători de brânză tradiţională. La polul opus s-a vorbit de "iritarea" patronatelor din industria alimentară faţă de produsele tradiţionale, în condiţiile în care unii operatori alimentari produc produse tradiţionale în mod industrial (cozonaci de casă, plăcinte de casă etc.)
"De doi ani de zile ne luptăm pentru obţinerea denumirii de Origine Protejată (DOP), Indicaţie Geografică Protejată (IGP) şi Specialitate Tradiţională Garantată (STG), pentru câteva produse tradiţionale sibiene: sloi de oaie, brânză telemea şi de burduf etc. Din păcate, la Ministerul Agriculturii ne lovim de o uşă ferecată. Caietele noastre de sarcini sunt depuse. Lipseşte însă Organismul de Verificare şi Control din cadrul MADR. Acum suntem la stadiul de promisiuni", a declarat vicepreşedintele FNPPTR, ing. Gheorghe Budrală.
S-a mai vorbit şi de pericolul ca Ordinul 690/2004 (în baza căruia s-a făcut atestarea produselor tradiţionale) să fie abrogat. Adică, toate atestatele de produse tradiţionale obţinute până acum să fie aruncate la coş. Ar fi mare păcat..

„Târgul de ţară” românesc – un circuit gastronomic unic în UE

 

 
„Târgul de ţară” românesc – un circuit gastronomic unic în UE
 de Adrian Popescu - 10 septembrie 2012 - Ziarul Tribuna
 
Sâmbătă, sibienii şi turiştii prezenţi în incinta Muzeului din Dumbrava Sibiului au asistat la o slujbă religioasă de sfiinţire şi la deschiderea oficială a „Târgului de ţară”. Acesta, în concepţia iniţia­torilor, doreşte să promoveze o alimentaţie sănătoasă, bazată pe consumul pro­duselor locale tradiţionale. Târgul de ţară mai are meni­rea de a susţine o relaţie eco­nomică solidară între mediul rural şi cel urban. Cei prezenţi au aflat că acest complex agro-ţărănesc este rezultatul  pro­iectului „Culinar.Cult.” imple­mentat de C.N.M. ASTRA cu sprijinul „Asociaţiei de prietenie Ille et Vilaine/Sibiu – Dezvoltare teritorială prin cooperare”, al „Asociaţiei Judeţene de Turism Sibiu”, a „Direcţiei Agricole Jude­ţeane Sibiu” şi al „Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice - Mărginimea Sibiului”. La eve­niment au fost prezenţi ofici­ali din administraţia publică judeţeană şi locală, din cadrul unor instituţii deco­n­cen­trate, precum şi invitaţi speciali din Bretania. Am remarcat şi prezenţa lect. Pierre Guiol, din partea Ambasadei Franţei  de la Bucureşti. Valeriu Olaru, directorul Complexului Naţio­nal Muzeal Astra, în intervenţia sa  remarca obiectivul  pro­iec­tului:  "valorificarea teza­u­rului alimentar tradiţional, aşa cum este el prezent  în procesul dezvoltării durabile rurale". Directorul general a mulţumit pentru efortul finan­ciar depus de Consiliul Jude­ţean Sibiu şi de Consiliul General Ille et Vilaine, doi parteneri care au acţionat în baza „Acordului de Coope­rare Descentralizată”, şi al căror demers convergent se axează pe dezvoltarea unei strategii de conservare şi de valorificare a culturii şi civili­zaţiei alimentaţiei tradiţio­nale. În intervenţia sa, Ioan Cindrea, preşedintele C.J. Sibiu, sublinia importanţa investiţiei de care beneficiază nu numai Muzeul Astra, ci şi  producătorii autorizaţi din judeţul Sibiu, producători care oferă publicului vizitator bucate specifice tradiţiei culinare autohtone. Domnia sa a lăsat să se înţeleagă că acest cadru de cooperare urmează să fie extins în alte sfere de activitate, unde părţile semnatare vor identi­fica interese comune prin care să stimuleze  relaţiile ro­mâno-franceze în spaţiul transilvan. Acest punct de vedere a fost reluat şi de vicepreşedintele consiliului general Ille et Vilaine, doamna Clotilde Tascon Mennetier. Delegaţia france­ză a fost mulţumită de modul în care a fost finalizat „Târgul de ţară”,  felicitând şi repre­zentanţii Muzeului Astra, apre­ciind efortul cercetărilor-muzeografi de a proteja valo­rile tradiţionale. Cuvinte elo­gioase au fost adresate şi ofici­alităţilor sibiene în al că­ror plan de priorităţi şi-a găsit loc o asemenea ofertă cultu­ral-economică. În acest cadru a fost prezentat şi un inte­resant pliant/broşură, con­cretizat de Asociaţia Jude­ţeană de Turism Sibiu, inti­tulat: „ Produse tradiţionale din zona Sibiu”. Aici sunt inse­rate informaţii despre  ofer­tele culinare, despre pieţele produselor culinare tradiţio­nale şi producători care respectă vechile reţetare. Practic este vorba de un cir­cuit gastronomic unic în UE, o hartă a produselor agro-alimentare tradiţionale unde turiştii găsesc reţete şi produse alimentare ecolo­gice 100%. După consu­ma­rea momentului festiv, cei prezenţi au degustat "Plăcinta Mărginimii". Oaspeţii din Franţa precum şi reprezen­tanţii C.J.S. s-au întreţinut cu cei 16 producători. În această lună, o bună parte din ei îşi va etala produsele în piaţa centrală din Rennes Franţa, însoţiţi fiind de animatori culturali autentici. Şi pentru că am atins şi acest aspect să mai precizăm că în preaj­ma târgului au avut loc demon­straţii de artă culinară şi demonstraţii de artă popu­lară autentică, cum ar fi: realizarea icoanelor pe sticlă şi pe suport de lemn, confec­ţionarea de măşti populare, de mici ţesături şi piese ceramice etc. Cei mici au putut să-şi exercite şi crea­tivitatea într-un mini-stand destinat special lor. Şi cum orice sărbătoare popu­lară se încheie cu tradiţionala horă românească, francezii nu au ezitat să se bucure de ea..


 

12 producători vin la Muzeul Astra cu sloganul: "Tradiţional şi ecologic"

de Adrian POPESCU – 11 mai 2012 – Ziarul Tribuna

 

Pentru sibieni avem o nouă veste bună, în zilele de 12 - 13 mai 2012, între orele 10 - 18, va avea loc a patra ediţie a Târgului de pro­duse tradiţionale şi ecologice din anul 2012. Târgul îşi propune să promoveze fermierii şi producătorii de specialităţi tradiţionale de calitate, să prezinte produse tradiţionale atestate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi să ofere, prin intermediul anima­ţiilor culinare prezente în cadrul fiecărei ediţii, ocazia retrăirii atmosferei din vechiul sat românesc. La această ediţie şi-au anunţat participarea 12 producători care vor oferi spre vânzare produse din carne (caltaboş, lebăr, cârnaţi de casă, tobă, pastramă, peşte afumat), brânzeturi (telemea, brânză de burduf), dulciuri tradiţionale (dulceţuri, ge­muri, sirop, turtă dulce, prăjituri), zacuscă şi pâine de casă. De asemenea, va fi prezent un producător care va găti mămăligă la ceaun şi produse din carne tradiţionale. Târgul de Produse Tradiţionale şi Ecologice este orga­nizat de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu, Asociaţia producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice Mărginimea Sibiului, Fundaţia Adept, Fundaţia pentru Dezvoltare prin Patrimoniu Cultur Natur şi Complexul Naţional Muzeal ASTRA, cu sprijinul Con­siliului Judeţean Sibiu..

 

 

C.N.M.ASTRA reclădeşte mediul târgurilor rurale din secolul al XIII–lea

 

de Adrian POPESCU

06 septembrie 2012
- Ziarul Tribuna

C.N.M.ASTRA reclădeşte mediul târgurilor rurale din secolul al XIII–lea
Târgurile reprezentau spa­ţii unde se desfăşurau schim­buri regulate de mărfuri. Trep­tat târgurile au devenit aşe­zări urbane. La sfârşitul seco­lului al XIII-lea, unele din ele au devenit centre miniere, meşteşugăreşti, comerciale precum şi centre politico-administrative sau bisericeşti. Meşteşugarii au început să se organizeze în bresle. Acest vechi mediu social economic se doreşte a fi revitalizat prin noua investiţie: "Târgul de vară", un cadru tematic mu­zeal prin care C.N.M. ASTRA readuce din memoria tim­pului - în actualitate - acele spa­ţii din teritoriul comu­nităţilor transilvanene, "zone de graniţă" unde beneficiau de privilegiile alături de tran­silvăneni şi munteni sau moldoveni, cei ce "controlau" comerţul cu statele româ­nesti extracarpatice (Caran­se­beş, Sibiu, Braşov, Bistriţa, Rodna s.a.m.d.). Din acest motiv sâmbătă, în 8 septem­brie a.c., începând cu ora 12.00, de la mic la mare vom asista la un eveniment unic în România, găzduit de Muzeul ASTRA, anume: inau­gurarea noului complex mu­zeal: "Târgul de vară". "Acţiu­nea este desfăşurată în cadrul proiectului "Culinar-Cult; Valorificarea tezaurului alimentar tradiţional în pro­cesul dezvoltării durabile ru­rale", implementat de C.N.M. ASTRA, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu "Asociaţia de prietenie Ille et Villanine - Sibiu - Dezvoltare teritorială prin cooperare", "Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu", "Direcţia Agri­colă Judeţeană Sibiu", "Aso­ciaţia Producătorilor de Pro­du­­se Tradiţionale şi Ecolo­gice": „Mărginimea Sibiului”, un proiect menit a păstra o tradiţie rurală veche dar şi de a restimula viaţa economică contemporană, prin micii producători tradiţionali, care dau atât culoare cât şi specificitate ofertei argo-alimenatre din România. În acest spaţiu se vor vinde doar produse care sunt în curs de acreditare pe piaţa europea­nă, precum şi produse tradi­ţionale agreate la nivel naţional. Proiectul, finanţat de Consiliul Judeţean Sibiu şi Consiliul General Ille et Vilaine - Franţa, în baza Acor­dului de Cooperare Descen­tralizată, se axează pe dezvoltarea unei strategii de conservare şi de valorificare a culturii şi civilizaţiei alimen­taţiei tradiţionale din judeţul Sibiu şi îşi doreşte să promo­veze o nutriţie bazată pe consumul produselor locale tradiţionale şi o relaţie econo­mică solidară între mediul rural şi mediul urban. În cadrul târgului vor fi prezenţi 16 producători autorizaţi din judeţul Sibiu care vor oferi spre vânzare publicului vizita­tor produse lactate şi brân­zeturi, carne şi mezeluri tradi­ţionale, pâine, produse de panificaţie şi dulciuri, legume şi fructe de sezon, precum şi miere şi produse apicole, dulceţuri, siropuri şi conserve de legume, ţuică etc. Cu ocazia inaugurării oficiale a Târgului, preconizată pentru ora 12,30, se va oficia şi o slujbă religioasă. În intervalul orar 10.00 - 13.00 şi 15.00-18.00, în zona Târgului de vară gazdele au pregătit un program de animaţii cultu­rale, sub deviza: "Animă ASTRA!", care va cuprinde ateliere de confecţionare măşti tradiţionale, de pictură pe lemn şi pe sticlă, de ţesut, de cusut şi de împletit, alături de un antren asigurat live prin muzică şi joc tradiţional..

Târgul de produse tradiţionale şi ecologice ediţia a III–a


de Adrian POPESCU - 27 aprilie 2012 – yiarul tribuna

 

În zilele de 28-29 aprilie 2012, între orele 10-18, va avea loc a treia ediţie a Târgului de produse tradiţionale şi ecologice din anul 2012. Târgul îşi propune să promoveze fermierii şi producătorii de specialităţi tradiţionale de calitate, să prezinte produse tradiţionale atestate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi să ofere, prin intermediul animaţiilor culinare prezente în cadrul fiecărei ediţii, ocazia retrăirii atmosferei din vechiul sat românesc. La această ediţie şi-au anunţat participarea 12 producători care vor oferi spre vânzare produse din carne (caltaboş, lebăr, cârnaţi de casă, tobă, pastramă), brânzeturi (telemea, brânză de burduf), dulciuri tradiţionale (dulceţuri, gemuri, sirop, turtă dulce, prăjituri), zacuscă şi pâine de casă. De asemenea, va fi prezent un producător care va găti mămăligă la ceaun şi produse din carne tradiţionale. Târgul de Produse Tradiţionale şi Ecologice este organizat de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu, Asociaţia producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice Mărginimea Sibiului, Fundaţia Adept, Fundaţia pentru Dezvoltare prin Patrimoniu Cultur Natur şi Complexul Naţional Muzeal ASTRA, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu..

 

Scroll to top