C.N.M.ASTRA reclădeşte mediul târgurilor rurale din secolul al XIII–lea

 

de Adrian POPESCU

06 septembrie 2012
- Ziarul Tribuna

C.N.M.ASTRA reclădeşte mediul târgurilor rurale din secolul al XIII–lea
Târgurile reprezentau spa­ţii unde se desfăşurau schim­buri regulate de mărfuri. Trep­tat târgurile au devenit aşe­zări urbane. La sfârşitul seco­lului al XIII-lea, unele din ele au devenit centre miniere, meşteşugăreşti, comerciale precum şi centre politico-administrative sau bisericeşti. Meşteşugarii au început să se organizeze în bresle. Acest vechi mediu social economic se doreşte a fi revitalizat prin noua investiţie: "Târgul de vară", un cadru tematic mu­zeal prin care C.N.M. ASTRA readuce din memoria tim­pului - în actualitate - acele spa­ţii din teritoriul comu­nităţilor transilvanene, "zone de graniţă" unde beneficiau de privilegiile alături de tran­silvăneni şi munteni sau moldoveni, cei ce "controlau" comerţul cu statele româ­nesti extracarpatice (Caran­se­beş, Sibiu, Braşov, Bistriţa, Rodna s.a.m.d.). Din acest motiv sâmbătă, în 8 septem­brie a.c., începând cu ora 12.00, de la mic la mare vom asista la un eveniment unic în România, găzduit de Muzeul ASTRA, anume: inau­gurarea noului complex mu­zeal: "Târgul de vară". "Acţiu­nea este desfăşurată în cadrul proiectului "Culinar-Cult; Valorificarea tezaurului alimentar tradiţional în pro­cesul dezvoltării durabile ru­rale", implementat de C.N.M. ASTRA, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu "Asociaţia de prietenie Ille et Villanine - Sibiu - Dezvoltare teritorială prin cooperare", "Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu", "Direcţia Agri­colă Judeţeană Sibiu", "Aso­ciaţia Producătorilor de Pro­du­­se Tradiţionale şi Ecolo­gice": „Mărginimea Sibiului”, un proiect menit a păstra o tradiţie rurală veche dar şi de a restimula viaţa economică contemporană, prin micii producători tradiţionali, care dau atât culoare cât şi specificitate ofertei argo-alimenatre din România. În acest spaţiu se vor vinde doar produse care sunt în curs de acreditare pe piaţa europea­nă, precum şi produse tradi­ţionale agreate la nivel naţional. Proiectul, finanţat de Consiliul Judeţean Sibiu şi Consiliul General Ille et Vilaine - Franţa, în baza Acor­dului de Cooperare Descen­tralizată, se axează pe dezvoltarea unei strategii de conservare şi de valorificare a culturii şi civilizaţiei alimen­taţiei tradiţionale din judeţul Sibiu şi îşi doreşte să promo­veze o nutriţie bazată pe consumul produselor locale tradiţionale şi o relaţie econo­mică solidară între mediul rural şi mediul urban. În cadrul târgului vor fi prezenţi 16 producători autorizaţi din judeţul Sibiu care vor oferi spre vânzare publicului vizita­tor produse lactate şi brân­zeturi, carne şi mezeluri tradi­ţionale, pâine, produse de panificaţie şi dulciuri, legume şi fructe de sezon, precum şi miere şi produse apicole, dulceţuri, siropuri şi conserve de legume, ţuică etc. Cu ocazia inaugurării oficiale a Târgului, preconizată pentru ora 12,30, se va oficia şi o slujbă religioasă. În intervalul orar 10.00 - 13.00 şi 15.00-18.00, în zona Târgului de vară gazdele au pregătit un program de animaţii cultu­rale, sub deviza: "Animă ASTRA!", care va cuprinde ateliere de confecţionare măşti tradiţionale, de pictură pe lemn şi pe sticlă, de ţesut, de cusut şi de împletit, alături de un antren asigurat live prin muzică şi joc tradiţional..
Scroll to top