Un tradiţional Camembert de Răşinari


de Dragoş BAKO – 6 februarie 2012 – Ziarul Tribuna

După ciorapii cu aloe vera, pâi­nea şi făina cu vita mine şi alte găselniţe comerciale, ne-a izbit furtuna produselor bio, eco, ples­nind de sănătate. Am redesco­perit cu toţii roşia de grădină, telemeaua făcută la stână, făina măcinată la moară, ouăle "de casă", cârnaţii de odinioară, afu­maţi la afumătoarea din curte, slănina groasă, ce mai, am re­descoperit  - cum ar zice unii - America. După ce în urmă cu nişte ani ne lepădam de toate cele din grădina şi ograda ţăra­nului român pentru a îngenun­chea înaintea roşiilor, castraveţilor, ardeilor, mezelurilor sau brân­zeturilor de import, iată-ne reve­niţi la sentimente mai bune faţă de legumele ce ni se păreau mici şi stafidite, faţă de brânza de burduf sau caltaboşii în faţa că­rora strâmbam din nas. De fapt, ce zic eu sentimente mai bune? Ne-am îndrăgostit de-a binelea de ele. Cârnaţii de casă, slănina, legumele, merele, perele din grădinile satelor pe ale căror uliţe mai domneşte balega au trecut peste noapte de la statutul de ruşinoase produse autohtone, la cel de fiţă. Un ou provenit de la o găină hrănită în curte cu grăunţe, iarbă şi lăsată să se plimbe în voie este un fel de comoară re­descoperită. Iar dacă moda bio (în fond, nimic altceva decât re­venirea la produse obişnuite obţi­nute pe căi naturale) a sedus con­sumatorul european, nici câştigurile n-ar trebui să se lase aşteptate, nu? Când s-a vorbit despre organizarea unor târguri de produse tradiţionale, cei care vor să mănânce cât de cât sănătos, să-şi răsfeţe papilele gustative cu arome de mult uitate au spus că e o idee bună. Şi chiar era bună ideea. Ca orice minune care durează trei zile (sau trei ediţii), ceea ce a pornit bine, continuă prost. Bunăoară, târgul (?) de produse tradiţionale (?) organizat la sfârşitul săptămânii trecute la Sala Transilvania e do­vada vie a "longevităţii" demersu­rilor româneşti sănătoase. Sau eco. Trecem peste biletul de in­trare (nu e mult un leu, dar am mai fost la târguri atât în ţară cât şi în străinătate şi n-am întâlnit la uşă "vameşi" puşi pe-un câştig cât de mic) şi ajungem la târgul propriu - zis. Mă rog, dacă o mână de producători formează ceea ce defineşte acest termen, o fi fost târg. Produse tradiţionale? Ceva, ceva. Şi, pentru că erau cam puţintele, le-au venit în ajutor şi nişte specialităţi de import, dintre care am remarcat nişte Ca­membert (din câte ştiu eu, nici la Răşinari, nici la Sadu, nici la Tălmăcel nu se face Camembert, dar, poate-s eu prea conservator şi nu înţeleg diversitatea). A nu se înţelege că am ceva împotriva brânzeturilor franţuzeşti - dim­potrivă! - numai că vorbeam de-un târg de produse tradiţionale româneşti. Dacă vrem brânză olandeză, franţuzească sau sa­lam unguresc mergem la hyper­market, unde nici nu-ţi cere ni­meni bani la intrare. Şi uite-aşa, din târgurile de produse tradiţio­nale pe care le apreciam la începuturile lor trecem la târguri de apucături tradiţionale. Care apucături n-au nevoie nici măcar de prezentare, darămite de a­preciere.

Cârnaţi, pastramă, pecie, cozonaci şi telemea, la Sala Transilvania
 

de Ioan VIDRIGHIN – 4 februarie 2012 – Ziarul Tribuna

   

Asociaţia producătorilor de produse tradiţio­nale şi ecologice "Mărginimea Sibiului" în cola­borare cu Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sibiu organizează, astăzi şi mâine, la Sala Tran­sil­vania, între orele 10 - 18, o nouă ediţie a Târ­gului de pro­duse tradiţionale. Vor fi prezenţi cu produse na­turale proaspete, pregătite “ca la ma­ma acasă": IF Lucia Olimpia Barbosa din Tăl­măcel, IF Oan­cea din Tălmaciu şi SC Iacobini SA Sibiu - cu pro­du­se de carmangerie; Sc Grewe SRL Veştem şi SC "PAN POM COM" SRL Boiţa, cu pâine şi produse de panificaţie; Paraschiva Grebenea din Răşinari şi Ancuţa Radu din Şura Mare - cu brân­zeturi; Cornelia Doşteţean din Sibiu - cu miere de albine. Pentru membrii săi, Aso­ciaţia producă­torilor de produse tradiţionale şi ecologice "Mărgi­nimea Sibiului" garantează res­pectarea întocmai a reţetei tradiţionale de fabri­care a produselor. Membrii asociaţiei îşi valorifică produsele doar în weekend şi cu ocazia târgurilor de profil din judeţ şi, mai rar, din ţară. Apreciat de consumatorii sibieni, acest gen de produse este tot mai solicitat şi de bucureşteni (cei care au născut acest fenomen al târgurilor de produse tradiţionale în 2007, prin Grupul de Iniţiativă Radu Anton Roman - Târgul Ţăranului). Preţurile nu sunt deloc piperate, având în vedere raportul calitate-preţ. 

 

Colindele se ascultă la Târgul de produse tradiţionale


23 decembrie 2011 – Ziarul Tribuna

 

 

* La români, nu–i Crăciun fără colindă şi fără cârnaţi. Pornind de la adevărul acestor vorbe, Târgul de produse tradiţionale, deschis la Sala Transilvania din Sibiu, musteşte nu doar de bunătăţi de–ale porcului, ci şi de colinde din satele Sibiului *

Ne-am obişnuit ca târgurile de produse tradiţionale să nu fie chiar unele convenţionale, de la locul de organizare până la modul de desfă­şurare. Dar neconvenţionalul dă bine, mai ales acum, în prag de Crăciun, când pro­dusele tradiţionale sunt din plin "asezonate" cu colinde. Astfel, de miercuri şi până azi, la Sala Transilvania din Sibiu ne pregătim de Crăciun, atât prin colinde, cât şi prin cârnaţii, caltaboşii, peciile afumate, brânza în coajă de brad sau mierea ce pot fi cumpărate aici. "Este al 30-lea târg pe care îl organizăm. Am avut vânzare bună, aproape chiar mai bună decât la târgurile estivale. Producătorii sunt din judeţul Sibiu, cu o singură excepţie: avem un invitat special din judeţul Alba", spune Gheor­ghe Budrală, director Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu.
Cum sunt preţurile? Cos­tiţa afumată se vinde la 25 lei/kilogram, pecia - la 40 lei/kilogram, brânza de burduf la 30 lei kilogramul, iar cozo­nacul la doar 6 lei/bucată. Bineînţeles că se găsesc şi prăjituri de pe Valea Hârtiba­ciului, bineînţeles că se găseş­te şi pâine de casă, aşa că jumătate din produsele nece­sare pentru masa de Crăciun pot fi cumpărate de aici.
Şi dacă tot veniţi în târg, poate nu ar fi rău să poposiţi aici între orele 12-15, când se aud colinde din Mărginimea Sibiului. Vor fi prezenţi Grupul de Colindători de la Şcoala cu clasele I - VIII Jina, Grupul de Colindători de la Şcoala cu clasele I - VIII  Boiţa, Grupul de Colindători de la Grupul Şcolar Economic Johannes Lebel Tălmaciu, Corul Bise­ricii Răşinari, Grupul Vocal Tilişcuţa, Tilişca.
Ieri am as­cultat un cor veteran al Si­biului: Reuniunea Română de Cântări din Sălişte.
Târgul de Produse Tradiţio­nale şi Ecologice este orga­nizat de către Direcţia Jude­ţeană pentru Agricultură Sibiu, Asociaţia producăto­rilor de produse tradiţionale şi ecolo­gice "Mărginimea Sibiului" şi CNM ASTRA, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu.
Târgul este deschis între orele 9-18.  (M. S., I. V.)

 

Colindători la Sala Transilvania

 


de Ioan VIDRIGHIN – 24 decembrie 2011 – Ziarul Tribuna

Ieri, mai multe grupuri de colindători din judeţ i-au încântat cu prestaţiile lor pe sibienii veniţi să-şi cumpere pro­duse de la Târgul de Produ­se Tradiţionale şi Ecologice, organizat la Sala Transilvania. Primii care au dăruit colinde vechi celor prezenţi au fost elevii de la Şcoala cu cls. I-VIII din Jina (vezi foto). A urmat grupul de colindători ai Şcolii Generale din Boiţa, cu colinde îndrăgite şi cunoscute de toată lumea. Cel de-al treilea grup de colindători a venit din Tăl­maciu, de la Grupul Şcolar Economic "Johannes Lebel" cu colinde noi şi vechi, toate ves­tind bucuria Naşterii Dom­nului Iisus Hristos. O altă apariţie plină de culoare şi voie bună a reprezentat-o grupul vocal "Tilişcuţa" din Tilişca.
Corul Bisericii din Răşinari a încheiat recitalul de colinde de la Sala Transilvania într-o atmosferă demnă de marea sărbătoare a Crăciunului.
"Le mulţumim tuturor celor prezenţi - producători, cumpă­rători, colindători - pentru bucuria şi căldura cu care au participat timp de trei zile la acţiu­nile orga­nizate de Asocia­ţia Judeţeană a Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice «Mărginimea Sibiu­lui» la Sala Transilvania" - a declarat ing. Gheorghe Bu­drală, director exe­cutiv al Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Sibiu, preşe­dinte onorific al asociaţiei

Bunătăţile pentru Crăciun se cumpără de la Târgul de Produse Tradiţionale şi Ecologice


17 decembrie 2011 – Ziarul Tribuna

 

Sala Transilvania din Sibiu este locul în care, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, se întâlnesc toate bunătăţile tradiţionale şi ecologice ale zonei. În perioada 21-23 decembrie, între orele 9-18, în sala sus amintită se des­făşoară Târgul de Produse Tradiţionale şi Ecologice. Pofticioşii şi toţi cei care vor să se întoarcă în copilărie prin bucatele tradiţionale, de sezon, sunt aşteptaţi să de­guste şi să cumpere brânză de burduf, brânză telemea de Mărginimea Sibiului, prepa­rate din carne de porc şi de oaie. Sibienii puşi pe cumpă­rături îşi vor mai putea îmbo­găţi masa de sărbă­toare şi cu turte, halviţă,  plăcin­te şi pră­jituri, cozonaci, prăji­turile  împrumu­tând puţin din masa saşilor. Alături de toate acestea, abundenţa de bunătăţi se va vedea şi prin mierea şi produsele scoase din stupii albinelor, în fiecare zi a târgului între orele 12-15 cumpărătorii putându-se bu­cura de colindele aduse la Si­biu de grupurile din Agnita, Porum­bacu, Mediaş şi Măr­ginimea Sibiului.
Pe 21 decembrie, în prima zi a evenimentului, la Sala Tran­silvania vor fi prezenţi colindătorii din: Ansamblul Purtata Avrigului, Feciorii din Racoviţa cu obiceiul lor “DANA” , Corul Parohiei din Bra­du, Grupul "Viflaimul" din Cîrţa, grupuri de colindători din: Coveş, Chirpăr, Săsăuş, Retiş, Mihăileni, Alţîna, pentru ca în 22 decembrie să colinde Grupul de colindători din cadrul Casei de Cultură a Municipiului Mediaş şi Reu­niunea Română de Cântări Sălişte. Ultima zi a târgului, 23 decembrie adu­ce la Sibiu Grupul de Colindători de la Şcoala cu clasele I – VIII din Jina, Grupul de Colindători de la Şcoala cu clasele I – VIII din Boiţa, Grupul de Colindători de la Grupul Şcolar Econo­mic "Johannes Lebel" Tăl­ma­ciu, Corul Bisericii Răşi­nari, Gru­pul Vocal Tilişcuţa din Tilişca.
Târgul de Produse Tradiţio­nale şi Ecologice are scopul de promovare a fermierilor, producătorilor de specialităţi tradiţionale de calitate cât şi prezentarea produselor tradi­ţionale atestate de  către Ministerul Agriculturii şi Dez­voltării Rurale şi promovarea obiceiurilor de iarnă din Sibiu. Evenimentul este orga­nizat de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu, Asociaţia producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice “Mărginimea Sibi­ului” şi Complexul Naţional Muzeal ASTRA, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu.

 

Scroll to top